Політика конфіденційності

Договір публічної оферти

Даний договір є публічним договором, що передбачений ст. 633 Цивільного кодексу України, який адресовано невизначеному колу осіб та містить суттєві умови купівлі – продажу Товару через Інтернет – магазин, що розміщено на веб-сайті за посиланням: https://poly-dveri.ua, та який є публічною пропозицією Продавця в особі фізичної особи – підприємця Непочатих Катерина Олександрівна. укласти договір купівлі-продажу Товару на нижче визначених умовах:

1. Загальні положення та терміни, які використовуються в даному Договорі

 • 1.1. Веб-сайт - вебсторінка в мережі Інтернет, за адресою: https://poly-dveri.ua, який є основним джерелом інформування Клієнтів;
 • 1.2. Продавець – ФОП – Непочатих Катерина Олександрівна.
 • 1.3. Покупець – юридична особа/фізична особа-підприємець або фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.
 • 1.4. Товар – перелік товарів, який розміщено на сайті Інтернет-магазину за адресою: https://poly-dveri.ua, де міститься актуальна інформація щодо найменування та ціни, а також опис товарів.
 • 1.5. Замовлення – заявка Покупця, яка виражає безумовну волю Покупця на придбання Товару та яка оформлена онлайн (в електронному вигляді) або в телефонному режимі.
 • 1.6. Отримувач Товару – Покупець або уповноважена особа Покупця, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості отримувача Товару.
 • 1.7. Даний договір згідно ст.ст. 633, 641, глави 54 Цивільного кодексу України) є договором публічної оферти, його умови є однаковими для всіх Покупців. Факт здійснення (оформлення) Замовлення, а також внесення Покупцем 100% оплати згідно Замовлення є беззаперечним прийняттям даної публічної оферти та усіх умов даного Договору. Товар вважається оплаченим в момент надходження (зарахування) грошових коштів на відповідний розрахунковий рахунок Продавця.

2. Предмет Договору

 • 2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в асортименті, кількості та за цінами, зазначеними в Замовленні Покупця (в якому зазначаються: найменування Товару, кількість, вартість, строки передачі Товару, характеристики).
 • 2.2. Продавець гарантує, що Товар не перебуває в заставі, не знаходиться під арештом, не виступає предметом судових спорів.
 • 2.3. Продавець та Покупець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним, удаваним правочином, відповідає волі обох сторін, не вчиняється під впливом обману чи насилля. Кожній із сторін відомі і зрозумілі правові наслідки укладання даного Договору.

3. Вибір Товару та порядок укладання Договору

 • 3.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає в Інтернет-магазині на веб-сайті: https://poly-dveri.ua наявний та запропонований до продажу Товар та натискає кнопку «В корзину» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Замовлення», в якій, зокрема обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару (у випадку, якщо Покупець бажає отримати Товар з доставкою), прізвище, ім’я та по-батькові отримувача Товару.
 • 3.2. Перед заповненням форми «Замовлення» Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами даного Договору, і у випадку прийняття (акцептування) цих умов в повному обсязі - натискає кнопку «Підтвердити замовлення», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар.
 • 3.3. Даний Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця щодо укладання даного Договору (оферта) повністю прийнятою (акцептованою) Покупцем з моменту натискання Покупцем кнопки «Підтвердити замовлення» на веб-сайті: https://poly-dveri.ua.
 • 3.4. Натисканням на кнопку «Підтвердити замовлення» Покупець підтверджує, що він у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про: • місцезнаходження та режим роботи Продавця; • основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару; • вартість обраного Покупцем Товару, а також вартість його доставки Покупцю; • спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару; • порядок прийняття претензій; • період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору; • порядок розірвання даного Договору; • інші умови на яких Товар пропонується до продажу.
 • 3.5. Натисканням на кнопку «Розмістити Замовлення» Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару.

4. Порядок здійснення оплати за Товар

 • 4.1. Покупець повинен оплатити Замовлення наступним чином:
 • - карткою MasterCard або Visa будь-якого банку України за допомогою LiqPay.
 • 4.2. Загальна вартість замовлення, що включає повну вартість Товарів і послуг Інтернет-магазину, дорівнює сумі, що підлягає оплаті і вказується на сайті при оформленні і в момент розміщення Замовлення.
 • 4.3. Покупець зобов’язується здійснити 100% передплату за Товар згідно оформленого Замовлення Покупця. Продавець приступає до виконання взятих на себе зобов’язань згідно Замовлення лише після надходження (зарахування) 100% оплати Товару на відповідний розрахунковий рахунок Продавця.
 • 4.4. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на рахунок Продавця.
5. Умови передачі Товару
 • 5.1. Після отримання Замовлення Продавець здійснює його обробку за умови повної оплати за Товар.
 • 5.2. Спосіб, строк доставки/відвантаження Товару уточнюється у Покупця менеджером Інтернет-магазину після повної оплати Товару.
 • 5.3. Доставка Товару оплачується Покупцем окремо згідно тарифів відповідної служби.
 • 5.4. Вартість доставки замовленого Покупцем Товару визначається в залежності від місця і способу доставки, зазначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.
 • 5.5. Прийомка Товару по кількості, асортименту та якості (відносно зовнішніх пошкоджень та цілісності упаковки) проводиться виключно при отримані Товару Покупцем або уповноваженою особою згідно накладної на отримання Товару.
 • 5.6. Підпис Покупця (уповноваженої особи Покупця) в накладній на отримання товару є одночасно підтвердженням Покупця:
 • • його згоди на отримання від Продавця Товарів в асортименті, якості, кількості (відносно зовнішніх пошкоджень та цілісності упаковки) та за цінами, вказаними в накладній; • підтвердженням факту прийому від Продавця Товарів за їх кількістю, асортиментом і якістю в тарі та упаковці.
 • 5.7. Претензії з приводу кількості, асортименту, комплектності, якості (відносно зовнішніх пошкоджень та цілісності упаковки) приймаються від Покупця в момент прийомки Товару.

6. Права та обов’язки Продавця

 • 6.1. Продавець зобов’язується:
 • 6.1.1. виконувати умови даного Договору;
 • 6.1.2. виконувати Замовлення Покупця у разі наявності відповідного Товару та надходження 100% оплати за Товар;
 • 6.1.3. передати Товар Покупцю за умови належного виконання зобов’язань Покупцем;
 • 6.1.4. перевірити якісні та кількісні характеристики Товару перед передачею його Покупцеві.
 • 6.2. Продавець має право:
 • 6.2.1. переглядати та змінювати вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині;
 • 6.2.2. достроково розірвати Договір за умов, визначених в п.10.2;
 • 6.2.3. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України

7. Права та обов’язки Покупця

 • 7.1. Покупець зобов’язується:
 • 7.1.1. виконувати умови даного Договору;
 • 7.1.2. перед оформленням Замовлення ознайомитися з інформацією про Товар, яку розміщено на сайті Інтернет-магазину за адресою: https://poly-dveri.ua/.
 • 7.1.3. Прийняти замовлений Товар. При отриманні Товару впевнитися у його комплектності та якості. Проставлення Покупцем підпису є підтвердженням відповідності Товару умовам Замовлення, його комплектності та якості.
 • 7.2. Покупець має право:
 • 7.2.1. вимагати від Продавця повного та належного виконання умов даного Договору.
 • 7.2.2. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

8. Відповідальність Сторін та форс-мажор.

 • 8.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору відповідно до чинного законодавства України.
 • 8.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини, а в наслідок непереборних обставин, зокрема, але не виключно: військові дії, пожежа, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха; акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту і експорту, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця. У випадку настання обставин непереборної сили, Сторони звільняються від обов’язку виконання умов даного Договору.
 • 8.3. Факт форс-мажорних обставин повинен бути зафіксований довідкою Торгово-промислової палати України. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, зобов’язана негайно сповістити про це іншу Сторону.

9. Інші умови.

 • 9.1. Продавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору з попередньою публікацією його на сайті Інтернет-магазину за адресою: https://poly-dveri.ua/.
 • 9.2. Договір, укладений Покупцем шляхом акцепту даної публічної оферти, прирівнюється до договору, підписаного обома сторонами. Виготовлення та оформлення відповідних письмових екземплярів договору не вимагається.
 • 9.3. Покупець надає безстрокову згоду на збір, обробку, використання (в тому числі і передачу) персональних даних Покупця відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані, що стають відомі Продавцю, можуть використовуватися в комерційних цілях, в т.ч. під час обробки Замовлень Товару, для надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (мобільним зв’язком, електронною поштою) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Інтернет – магазину, що розміщено на сайті за адресою: https://poly-dveri.ua/. Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право направляти повідомлення та матеріали на поштову та/або електронну адресу Покупця, а також направляти sms-повідомлення та/або повідомлення за допомогою будь-яких додатків (messenger), здійснювати дзвінки на вказаний Покупцем номер телефону.
 • 9.4. Покупець підтверджує, що Продавець має право надавати доступ та передавати персональні дані Покупця третім особам в випадках передбачених чинним законодавством без будь-яких додаткових повідомлень та погоджень Покупця, не змінюючи при цьому мети обробки персональних даних.
 • 9.5. Покупець несе відповідальність за повноту та правдивість наданих персональних даних.
 • 9.6. Продавець не несе відповідальності за не виконання та/або неналежне виконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю та/або неправдивістю наданої Покупцем інформації, в т.ч. персональних даних, їх невідповідністю дійсності.

10. Строк дії Договору.

 • 10.1. Даний Договір набуває чинності з моменту оформлення Замовлення та здійснення Покупцем 100% передплати за Товар згідно відповідного Замовлення та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
 • 10.2. Покупець не має права розірвати даний Договір у разі виготовлення Товару за індивідуальним замовленням, тобто якщо такий Товар не може бути проданий іншим особам або може бути проданий лише з істотними фінансовими втратами для Продавця.
 • 10.3. Договір може бути достроково розірвано Продавцем в односторонньому порядку у разі не витребування Товару Покупцем протягом 4 (чотирьох) місяців з моменту надходження Товару на склад Продавця, при цьому Продавець надає 1 (один) місяць безкоштовного зберігання Товару на складі Покупця. Після закінчення цього терміну зберігання Товару, Покупець зобов’язаний оплатити витрати, що пов’язані зі зберіганням Товару та становлять 2% від вартості Товару за кожен місяць зберігання.
 • 10.4. Продавець повинен повідомити Покупця не пізніше ніж за п'ятнадцять робочих днів до розірвання Договору про намір розірвати достроково Договір шляхом направлення поштового повідомлення за адресою, зазначеною в Замовленні Покупця.

11. Реквізити Продавця:

ФОП- Непочатих Катерина Олександрівна, номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця:

2 480 000 0000 114257, ІПН-2857110698, тел. Операційного відділу: +38094-911-01-13

Сайт: https://poly-dveri.ua/